[Transkrip Indonesia] Cinta Allah Kepada Umat Manusia – Ramadan Eksklusif – NAK


Allah Azza Wa Jalla berfirman, “Yaa ayyuhannasu’ buduu rabbakum.” (QS. Al-Baqarah ayat 21) Umat manusia hambakan dirimu, sembah Tuhanmu. “Alladzii khalaqakum.” (QS. Al-Baqarah ayat 21) Dia yang menciptakanmu. “Walladziina min qablikum.” (QS. Al-Baqarah ayat 21) Dan mereka yang datang sebelum kau. “La’alakum tattaqun.” (QS. Al-Baqarah ayat 21) Semoga kau berusaha melindungi diri atau semoga kau… Read More [Transkrip Indonesia] Cinta Allah Kepada Umat Manusia – Ramadan Eksklusif – NAK

[Transkrip Indonesia] Tuli, Bodoh dan Buta – Eksklusif Ramadan – NAK


Ada dua kelompok yang ingin saya bicarakan, saat kita mengartikan contoh ini. Ada kelompok Yahudi di Madinah yang telah menunggu nabi selama hampir enam abad. Ada juga para ahli Bahasa Arab, masyarakat Mekah, mereka adalah para ahli Bahasa Arab, bukan? Ini adalah kebanggaan mereka. Mereka bisa mengetahui sejauh apa kemampuan bahasa mereka ini. Rasulullah Shallallahu… Read More [Transkrip Indonesia] Tuli, Bodoh dan Buta – Eksklusif Ramadan – NAK

[Transkrip Indonesia] Orang Yang Terbodoh – Ramadan Eksklusif – NAK


Hari ini banyak orang menonton dari berbagai belahan dunia, Anda menerima Islam. Saat Anda menerima Islam, Anda harus membuat perubahan dalam hidup Anda. Apakah Anda menerima Islam, dalam arti membaca syahadat, sebelumnya beragama Kristen, Yahudi, Hindu, agnostik, atheis, Buddha atau apa pun, lalu menjadi muslim, akan ada perubahan dalam hidup Anda. Atau Anda seorang muslim… Read More [Transkrip Indonesia] Orang Yang Terbodoh – Ramadan Eksklusif – NAK