[VoB2021] Perumpamaan bagi Quraisy


Allah membuat Fir’aun sebagai perumpaman untuk generasi yang akhir yaitu di masa Rasulullah ﷺ. Bagaimana mungkin Fir’aun dijadikan perumpamaan untuk Quraisy?

Apa yang Allah katakan sebenarnya sudah cukup memberikan gambaran kepada Quraisy bahwa jika mereka bersikap yang sama seperti sikap Fir’aun kepada Musa, maka mereka akan berakhir seperti Fir’aun. 

Seakan-akan Allah ingin berkata kepada Quraisy, “Allah mampu melakukan yang seperti itu kepada Fir’aun, lalu kalian siapa, Quraisy?”

Read More [VoB2021] Perumpamaan bagi Quraisy

[VoB2021] Manusia Akan Dikembalikan pada Keadaan Semula


(Orang-orang kafir) berkata, “Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? (QS. An-Nazi’at 79: 10)

Kata Yaquluna dapat digunakan untuk menyatakan masa sekarang maupun masa depan, sehingga ada interpretasi bahwa pernyataan di ayat ini akan dibuat pada hari pembalasan.

Kata lain yang disoroti pada ayat ini adalah Mardudun yang berarti kembali ke titik awal.… Read More [VoB2021] Manusia Akan Dikembalikan pada Keadaan Semula