[Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 7 – Surah Al-Ankabut – NAK – Quran Weekly


A’uudzu billahi minasy-syaithonir-rojiim, bismillaahir-rohmaanir-rohiim. Alif Laaam Miiim (QS Al-Ankabut ayat 1) A hasiban-naasu ay yutrokuu ay yaquuluuu aamannaa wa hum laa yuftanuun (QS Al-Ankabut ayat 2) Wa laqod fatannal-ladziina min qoblihim falaya’lamannallohul-ladziina shodaquu walaya’lamannal-kaadzibiin (QS Al-Ankabut ayat 3) Robbisyroh lii shodrii, wa yassir lii amrii, wahlul uqdatan min lisaanii, yafqohuu qoulii. Alhamdulillaah wash-shalatu was-sallaamu ‘alaa… Read More [Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 7 – Surah Al-Ankabut – NAK – Quran Weekly

[Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 5 – Surah Al Kahfi – NAK – Quran Weekly


A’uudzu billahi minasyaithonirrojiim, bismillaahir-rohmaanir-rohiim. Al-hamdu lillaahilladzii anzala ‘alaa ‘abdihil-kitaaba wa lam yaj’al laahu ‘iwajaa. (QS Al-Kahfi ayat 1). Robbisyroh lii shodrii, wa yassir lii amrii, wahlul uqdatan min lisaanii, yafqohuu qoulii. Alhamdulillaah wash-shalatu was-sallaamu ‘alaa Rasuulillaah, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’iin. Tsumma ‘amma ba’du.

[Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 3 – Surah Ali Imran – NAK – Quran Weekly


Bismillaah, wash-shalatu was-sallaamu ‘alaa Rasuulillaah, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’iin. Tsumma ‘amma ba’du. Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Insyaallahu ta’ala hari ini saya akan berbagi dengan Anda sebuah tinjauan dan mudah-mudahan melalui tinjauan ini Anda dan saya akan mengetahui dengan lebih baik sesuatu tentang surat Ali Imran, surat ketiga terbesar dalam Al-Qur’an. Sejauh manfaat dan… Read More [Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 3 – Surah Ali Imran – NAK – Quran Weekly