[Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 2 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal


Terhubung Kembali Dengan Quran 2 – Nouman Ali Khan di Masjid Istiqal Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassholawatu wassalaamu ‘ala Rasulillah wa’ala alihi wasohbihi ajma’in. Amma ba’du. Wa kadzalika anzalnahu hukman ‘arobiyyan (QS Ar-Ra’d: 37) Robbisyroh lii shodrii wa yassir lii amrii wahlul uqdatam mil lisaanii yafqohuu qoulii. (QS Ta-Ha: 25-28) Aamiin Ya Rabbal Alamin.

[Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 1 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal


Terhubung Kembali Dengan Quran – Nouman Ali Khan MC: Ibu-ibu, Bapak-bapak, yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala. Tidak lupa kita berikan shalawat dan salam kita, kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ‬. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, untuk bisa berkumpul di… Read More [Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 1 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal

[Transkrip Indonesia] Mengejar Kebahagiaan – Nouman Ali Khan


Bismillaah, wash-sholatu was-salamu ‘alaa rasuulillaah, wa ‘alaa aalihi wa shohbihi ajma’iin. Tsumma ‘amma ba’d, fa a’uudzu billaahi minasy-syaitoonir rojiim. “Am lam yunabba’ bimaa fii – shuhufil-uulaa – (shuhufi muusaa).” (QS An-Najm ayat 36) “Belumkah dia dikabari apa yang diberikan di dalam kitab-kitab sebelumnya?” Maaf, di ayat ini bukan “Fii shuhufil-uulaa”, tetapi “Fii shuhufi muusaa”. “Wa… Read More [Transkrip Indonesia] Mengejar Kebahagiaan – Nouman Ali Khan