[MFA2020] It’s Okay to Feel Sad – Anggun Pertiwi


Perjalanan hidup tidak selalu lurus, pasti ada belokan, turunan dan tanjakan. Begitu pula dengan kehidupan di dunia, kerap kali penuh dengan liku-liku yang menjadikannya lebih bermakna. Sejalan dengan itu, ada momen dalam hidup kita merasakan duka, getir dan sedih yang mendalam. Lalu sebagai seorang muslim bagaimana sebaiknya kita mengatasinya? Berangkat dari hal tersebut, saya memilih… Read More [MFA2020] It’s Okay to Feel Sad – Anggun Pertiwi

[Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 2 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal


Terhubung Kembali Dengan Quran 2 – Nouman Ali Khan di Masjid Istiqal Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassholawatu wassalaamu ‘ala Rasulillah wa’ala alihi wasohbihi ajma’in. Amma ba’du. Wa kadzalika anzalnahu hukman ‘arobiyyan (QS Ar-Ra’d: 37) Robbisyroh lii shodrii wa yassir lii amrii wahlul uqdatam mil lisaanii yafqohuu qoulii. (QS Ta-Ha: 25-28) Aamiin Ya Rabbal Alamin.

[Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 1 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal


Terhubung Kembali Dengan Quran – Nouman Ali Khan MC: Ibu-ibu, Bapak-bapak, yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala. Tidak lupa kita berikan shalawat dan salam kita, kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ‬. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, untuk bisa berkumpul di… Read More [Transkrip Indonesia] Terhubung Kembali Dengan Quran 1 – Nouman Ali Khan Di Masjid Istiqal